Podpora stała szlabanu ręcznego ze stali nierdzewnej z blokadą


Kod Opakowania Schemat techniczny
804.22 1