Podpora stała szlabanu ręcznego ze stali nierdzewnej


Kod Opakowania Schemat techniczny
804.21 1