Podpora stała szlabanu ręcznego malowana z blokadą


Kod Opakowania Schemat techniczny
804.12 1