Podpora stała szlabanu ręcznego malowana


Kod Opakowania Schemat techniczny
804.11 1