Zatyczka do profili


Kod Kompatybilność Opakowania Schemat techniczny
633.42 623.24, 626.24, 623.42, 626.42 20
633.55 623.55, 626.55 20