Ogranicznik żeliwny z 2 otworami montażowymi


Kod Opakowania Schemat techniczny
533.1 2
533.2 2