Zawias dolny łożyskowany, z przykręcanym wspornikiem


Kod Obciążenie statyczne Opakowania Schemat techniczny
456.2 800 kg 4
456.4 1800 kg 2