Zawias górny z regulacją, z uchwytem mocującym


Kod Moduł Opakowania Schemat techniczny
426.1 M16 8
426.2 M18 8
426.3 M20 8