Zawias górny z regulacją, z uchwytem mocującym


Kod Moduł Opakowania Schemat techniczny
426.1F M16 8
426.2F M18 8
426.3F M20 8