Zawias górny z regulacją, z uchwytem mocującym


Kod Moduł Opakowania Schemat techniczny
425.1 M16 8
425.2 M18 8
425.3 M20 8