Zawias górny z regulacją z uchwytem mocującym z 2 otworami


Kod Moduł Opakowania Schemat techniczny
417.16 M16 8
417.18 M18 8
417.20 M20 8