Zaczep dla zamka hakowego


Kod Rurowy Opakowania Schemat techniczny
268.1 40 mm 8
268.2 50 mm 8
268.3 60 mm 8