Ogranicznik ruchu do przyspawania


Kod Opakowania Schemat techniczny
241.1 20
241.2 8