Zabezpieczenie przed kolizją dla rolek nylonowych


Kod Kompatybilność Opakowania Schemat techniczny
209.02 220.2 20
209.03 220.3 12