Przy wyborze modelu automatyki do napędu bramy przesuwnej należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie napędu.

Czynniki te dotyczą: charakterystyki i rodzaju bramy, częstotliwości i sposobu użytkowania automatyki bramowej oraz warunków zewnętrznych, takich jak temperatura czy aspekty konstrukcyjne danego projektu.

W odniesieniu do ostatniego punktu, chcemy się skupić na bramach przesuwnych zamontowanych pochylnie. W przypadku takich instalacji konieczne jest uwzględnienie siły grawitacji działającej na skrzydło, w tym celu należy odliczyć wartość kąta w stopniach która pozwoli na określenie odpowiedniej mocy siłownika. W bramach przesuwnych zamontowanych pochylnie ruch skrzydła może generować dodatkowy hałas podczas zamykania lub otwierania zależnie od umiejscowienia napędu. Wynika to z kąta nachylenia oraz siły grawitacji działającej na skrzydło bramy.

W takiej sytuacji przekładnia siłownika obraca się wolniej od koła zębatego co może doprowadzić do uszkodzenia napędu oraz co ważniejsze do zagrożenia wynikającego z niekontrolowanego ruchu bramy.

Firma Hi-Motions opracowała specjalny hamulec promieniowy (199.1), który pozwala na wyeliminowanie opisanych wyżej problemów. Po zamontowaniu tego akcesorium prędkość skrzydła jest jednakowa podczas otwierania jak i zamykania ze względu na opór mechaniczny o wartości 7 Nm. Dodatkowo hamulec (199.1) ogranicza ruch bramy również podczas rozblokowania siłownika co zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania bramy zamontowanej na zboczu.